Växlar

 

 

 

  - Försäljning

     - Växlar (nya och begagnade)

     - Telefoner (nya och begagnade)

 

  - Service

    - Med avtal

    - Löpande (utan avtal)

 

  - Installation

     - Växlar

     - Teleuttag

     - Patchpaneler kombinerat med Datauttag

 

  - Inspelning (läs mer under "Inspelning")

 

 

Vi arbetar i första hand med

 

  - Fenix 250, 50 (även den äldre DX 60)

  - Äldre Analoga (samtliga typer)

 

Vi har dock arbetat med de flesta på marknaden förekommande Tele och IP-växlar.

 

 

 

 

 

ISDN


Våra medarbetare har arbetat med ISDN från start, med installation, service och utblidning samt certifiering av tekniker och kunder. Vår höga kompetens inom området kommer väl till pass nu när leverantörer vill dra ned på tjänsteutbudet för BRI och med detta lämnar S-buss ansluten utrustning till en oviss framtid. Vi konverterar S-buss till valfria tjänster t.ex- IP-telefoni, för att på detta sätt kunna behålla ISDN växlar och samtidigt dra nytta av de nya möjligheter som har tillkommit. Vi säljer, installerar och servar nya och begangnade växlar med PRI/ BRI.

 

          4Tek                          Kontor: +468 53031690 

            Vattenledningsv.65                         

            126 34   Hägersten               Org.nr: 769610-7429                         www.4tek.se

  
Kontakta oss: info@4tek.se