Datakom – nätverk

 

Vi utför alla typer av uppdrag inom lokala nätverk

 

-         Installation: Vi tillhandahåller allt från kompletta nät med Dataskåp, UPS, servrar, brandväggar, routrar,  switchar, Fiber och cat5e/6 datapaneler, telepaneler patch-kablage, etc.

 

-         Sanering: Befintliga Data/Tele stativ uppgraderas med nya paneler, patch kablage etc.

 

-         Integration av tele (analogt, digitalt, IP-telefoni, Mobilt) och video/audio konferenssystem.

 

 

 

 

Nätverk


Nätverk Vi utför alla typer av uppdrag inom Lokala nätverk (LAN).
Installation, serviceuppdrag, serviceavtal på befintliga eller nya anläggningar. 
Vi tillhandahåller allt från kompletta nät med Dataskåp, UPS, servrar, brandväggar, routrar, switchar, Fibe, Patchpaneler, Patch-kablage, etc. 
Integration av tele (analogt, digitalt ,IP-telefoni, Mobilt) och video/audio konferenssystem.

 

WiFi och Länkar

 

De flesta radiokommunikationsanläggningar för datanätverk idag är s.k. WiFi system. IEEE 802.XXx....m.fl. standarder. Vi har installerat många typer av anläggningar för olika typer av lokaler och kontorsbyggnader, golfbanor, gästhamnar, turistanläggningar, även ombord installationer på yachter.

Områdesnät för datakom nybyggs ofta med WiFi utrustning som delmängd av nätverket eller som länkar mellan platser där det är svårare att dra kabel.

Det finns en del varianter på temat. Vi kan projektera och utföra uppgraderingar. Datakom för mobila ändamål har en nisch som brukar kallas truckradio, med detta avses oftast dataöverföring via komradio. Vi tillverkar specialdesignade lösningar för dylika ändamål. Vi hjälper även till med implementering av puplika tjänster t.ex. Mobil nätet med hjälp av GSM/GPRS/3G moduler inbyggda eller fristående anslutna till ditt nätverk eller utrustning kan flexibel dataåtkomst och backupplösningar erhållas.

 

ISDN


Våra medarbetare har arbetat med ISDN från start, med installation, service och utblidning samt certifiering av tekniker och kunder.

Vår höga kompetens inom området kommer väl till pass nu när leverantörer vill dra ned på tjänsteutbudet för BRI och med detta lämnar S-buss ansluten utrustning till en oviss framtid.

Vi konverterar S-buss till valfria tjänster t.ex-IP-telefoni, för att på detta sätt kunna behålla ISDN växlar och samtidigt dra nytta av de nya möjligheter som har tillkommit. Vi säljer, installerar och servar nya och begangnade växlar med PRI/ BRI

          4Tek                          Kontor: +468 53031690 

            Vattenledningsv.65                         

            126 34   Hägersten               Org.nr: 769610-7429                         www.4tek.se