Inspelning – service och installation

 

Vi har arbetat med inspelning under lång tid och erbjuder ett modulärt system där utöver analoga och digitala systemtelefoner även mikrofoner, handlarväxlar och ISDN BRI kan anslutas.

Systemet kan dimensioneras från enstaka kanaler till hundratals.

 

 

MVRS – Multichannel Voice Recording System

 

MVRS 1600-serien är ett enkelt verktyg för en många gånger komplex arbetsuppgift.

Oavsett typ av miljö, telefonväxel eller telefonisystem där behov av samtalsdokumentering finns, erbjuder MVRS-systemet en automatiserad och

effektiv lösning för inspelning och dokumentering av samtal och samtalsinformation.

 

MVRS 1600-serien är den fjärde generationens inspelningssystem från 4Tek.

 

 Nytt för generation IV är att varje modul fått en integrerad patch panel till vilken användarna och anknytningarna i växeln ansluts. Varje port i panelen har dessutom två dioder som förenklar övervakningen av varje kanals status.

 

Mångsidighet och valfrihet.

 

Eftersom systemet stöder både analoga och digitala anslutningar kan systemet användas både för att spela in telefonsamtal inom verksamheter där avtal och överenskommelser sluts via telefon, såväl som ljudupptagningar av porttelefoner eller vanliga mikrofoner. Tack vare att inspelningen startas automatiskt vid ett inkommande eller utgående samtal har risken att missa dokumenteringen av ett samtal eliminerats.

 

Skalbarhet. Varje system består av en 19” monterbar modul om åtta eller sexton kanaler. Vid beställning anges önskat antal och kombination av analoga och digitala kanalkort i respektive modul. Systemet kan enkelt kompletteras med ytterligare kanalkort eftersom både moduler och kanalkorten stöder plug n’ play. Ett och samma system kan ha upp till 128 kanaler, om större system önskas kan flera system länkas samman parallellt och därmed utökas obegränsat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagring av information.

 

lSystemets agringsenhet utgörs av en standard PC.

En av MVRS-seriens unika egenskaper är att all avkodning och tolkning av signalerna görs i respektive modul innan informationen skickas till lagringsenheten.

 

Då inspelningsmodulen är ut rustad med anslutningar för både Ethernet- och USB kan inspelningarna av samtalen göras både lokalt såväl som centralt eller både och. Förutom att möjligheten till nätverksanslutning gör systemet både flexibelt och kostnadseffektivt blir det även mycket lättarbetat för behöriga användare som snabbt och enkelt får tillgång till önskad inspelning.

 

Överskådligt användargränssnitt.

 

För att administrera de filer som respektive användare genererar används den Windowsbaserade programvaran Phone Explorer. Programvarans layout liknar ”Utforskaren” i Microsoft Windows.

Ljudfilerna kan enkelt konverteras till filformaten .VAV eller .MP3 om filerna ska spelas upp i något annat media än Phone Explorer.

 

Säkerhet.

 

Phone Explorer kräver en användarlicens med en unik inloggning för

respektive användare. Detta gör att endast behöriga användare får tillgång till de lagrade ljudfilerna.

Eftersom systemet kan anslutas till företagets nätverk kan MVRS servern lätt anslutas till företagets back upenhet.

 

 

 

 

          4Tek                          Kontor: +468 53031690 

            Vattenledningsv.65                         

            126 34   Hägersten               Org.nr: 769610-7429                         www.4tek.se