Telekom – service och installation

 

Vår kompetens inom området Telefoni sträcker sig mer är 30 år bakåt i tiden vilket innebär att likväl som vi arbetar med den senaste tekniken, är vår personal utbildad och har arbetat med allt från t.ex. blykablar fram till dagens teknik. Då vi även har mångårig erfarenhet av installationer och service i kulturbyggnader där krav på minimala ingrepp och tidsenlighet föreligger har vi mycket hög kompetens inom detta område.

 

ISDN


Våra medarbetare har arbetat med ISDN från start, med installation, service och utblidning samt certifiering av tekniker och kunder. Vår höga kompetens inom området kommer väl till pass nu när leverantörer vill dra ned på tjänsteutbudet för BRI och med detta lämnar S-buss ansluten utrustning till en oviss framtid. Vi konverterar S-buss till valfria tjänster t.ex- IP-telefoni, för att på detta sätt kunna behålla ISDN växlar och samtidigt dra nytta av de nya möjligheter som har tillkommit. Vi säljer, installerar och servar nya och begangnade växlar med PRI/ BRI.

 

          4Tek                          Kontor: +468 53031690 

            Vattenledningsv.65                         

            126 34   Hägersten               Org.nr: 769610-7429                         www.4tek.se